Slide background

AB Lunneplan äger och förvaltar fastigheter i Göteborg,
Bohuslän och Västergötland med tyngdpunkten i
kustområdet.

Slide background
Vår affärsidé är att skapa värden genom
att förvärva och utveckla kustnära markområden
samt kommersiella fastigheter i Västra Sverige.
Slide background

Våra fastigheter är ofta belägna i känsliga och
skyddsvärda miljöer eller inrymmer i sig själva
betydande historiska värden.

Slide background

Vår målsättning är att så långt som möjligt behålla
naturens eller byggnaders karaktär och vid
nybebyggelse anpassa denna till ortens
byggnadstraditioner och kulturmönster.


Våra fastigheter

Våra fastigheter är ofta belägna i känsliga och skyddsvärda miljöer eller inrymmer i sig själva betydande historiska värden. Vår målsättning är att så långt som möjligt behålla naturens eller byggnaders karaktär, och vid nybebyggelse anpassa denna till ortens byggnadstraditioner och kulturmönster.

Huvudgrenar

AB Lunneplan har två huvudgrenar. Den ena är att äga och förvalta bostäder och kommersiella fastigheter i Västra Götaland. Den andra är att utveckla kustnära markområden i Bohuslän, från Göteborg i söder till Strömstad i norr

Längs kusten

AB Lunneplan äger och förvaltar idag lokaler/bostäder om c:a 40 000 kvm samt råmark om c:a 4 000 000 kvm (400 ha) på 10-talet olika platser utmed västkusten.