Fastigheter & Projekt

Industrifastighet 4400 kvm. Beläget på Hisingen i Göteborgs kommun.

karra

Caratista Fastighets AB, 7000 kvm Industrifastighet med egen kaj. Beläget i Backa, Göteborg.

Bolaget driver fastighetsförvaltning och utveckling. Just nu arbetas med att etablera verksamhet för Ostronsafari.

Malö, Orust Kommun.

Tomt med bygglov, sjöbod och båtplats till salu
Ring 0733-580011 eller 0702-603056.

Sörlandet Fastighets AB är ägare till 130 hyreslägenheter i Vänersborg
Området består av lägenheter från 1-5 rum och kök.
Trevliga innergårdar inramat av 3 våningshus.
Önskar ni lägenhet är ni välkommen att kontakta Lars Schuler på telefonnr: 0733-580011

Sörlandet Fastigheter

I Munkedals Kommun har vi framtagit en Detaljplan som möjliggör en byggnation av dryga 60 bostäder. Området ligger naturskönt i anslutning till Hensbacka Herrgård. Just nu pågår avstyckningar av de enskilda fastigheterna samt bildande av gemensamhetsanläggningar. Projekteringen av vägar, vatten, avlopp, el, tele, fiber m.m. pågår parallellt.

Byggstart är inte fastställd. Vi noterar er gärna i vår tomtkö, skriv namn tel.nr och mailadress sänd till oss här

Tomtindelning foto

Kommersiell fastighet med butiker i Önnered Bl.a. Mat, kläder, blommor, presenter, Frisör m.m.

Magasinsbyggnad på Klädesholmen, egen brygga djupgående.

Större markområde i naturskönt område nära havet. Avstyckad hästgård innehållande bostadshus, ladugård och vagnslide. Ytterligare avstyckad gård på 7 ha med lada och förhandsbesked på bostadshus.

Bostadsområde i Bovallstrand, 17 st avstyckade fastigheter med havsutsikt, båtplats och badplats. Gångavstånd till centrum.

Se mer på Boibovall.se
Försäljes via Svensk Fastighetsförmedling, Johan Siborne, 0525-297 60

Bovall Flygfoton

Större sammanhängande markområde med hamn. Ny hamn med vågbrytare nybyggd 2013.
Sjöbodar för uthyrning planeras inför säsongen 2014

Bostadsprojekt på Idéstadiet tillsammans med HSB, Veidekke Bostads AB samt Balder Fastighets AB
Markanvisning sökt 2010

Kommersiell fastighet med butikslokaler. Samägd med Veidekke Fastighetsutveckling AB.

Industrifastigheter i Backa området
Lokaler för uthyrning kontakta Lars Schuler, 0733-580011

Bostadsprojekt i Önnered tillsammans med HSB. 50 talet bostäder i varierande storlek.
Arbetet har på gått under längre tid underlag för prospekt framtogs 2008 då även markanvisning söktes.

Prospekt

När Vänersborgs kommun år 2000 utbjöd kvarteret Riksbanken 1 till
försäljning stod det klart att vem som än förvärvade fastigheten inte
bara skulle bli ägare till en unik byggnad utan också få ta ansvar för
en väsentlig del av Vänersborgs offentliga miljö och historia. Det stod
också klart att ägaren kunde förvänta sig både utgifter och bekymmer
utöver det vanliga. Den hundraåriga byggnaden är en av stadens
vackraste och kommunen hade genom utförliga planbestämmelser
försäkrat sig om att riksbankshuset också i framtiden skulle utgöra ett
monumentalt inslag i stadsbilden.

Det var därför inte krassa ekonomiska överväganden, som blev avgörande,
när vi beslöt oss för att inträda som nya ägare till riksbankshuset.
Vi greps helt enkelt av kärlek vid första ögonkastet; till den
praktfulla byggnaden, till dess historia och till det fantastiska läget vid
stadens en gång viktigaste pulsåder, hamnkanalen.

2008-2009 har Riksbankshuset varsamt renoverats och förvandlats till bostäder, totalt 16 underbara lägenheter, med stora gemensamhetsutrymmen.

Försäljning av lägenheterna sker via HSB, Claes Malmros, tel: 0702-484815.

KB Mentega har ny ägare fr o m den 1/12 2011, Instö Hamn AB. Området består av cirka 20 hektar mark på Instön, som ligger på väg till Marstrand i Kungälvs kommun. Där har drygt 30 fastigheter avstyckats och bebyggts. För att säkerställa vattentillförsel och rening för Södra Instön har KB Mentega avtalat med kommunen om vattenförsörjningen och byggt ett reningsverk.

På Instön finns också en båthamn, där båtplatser hyrs ut. För mer info kontakta Bengt Ahlqvist, Instö Hamn AB, Tel: 0703-283299, info@instohamn.se.

Instö Hamn AB är ny ägare till båthamnen på Instön i Kungälvs kommun.
För mer info om båtplatserna, kontakta Bengt Ahlqvist på tel: 0703-283299.
Se mer på www.instohamn.se

På området Kårehogen vid Morlanda på Orust finns nu en antagen detaljplan, där stor vikt lagts på att skapa en för området väl anpassad arkitektur. Kringliggande hus och byggnader har varit normgivande för utseendet. Här skall byggas 5 parhus och 12 fristående villor.

För mer information om detta, se Orust kommuns hemsida www.orustkommun.se, under rubriken Bygga och bo, detaljplaner.

Tillsammans med Orust kommun arbetar vi med en detaljplan för att i samband med den nya vägen till Varekil tillse att vattenförsörjning och avlopp skall tillgodoses för området, som ligger i direkt anslutning till Skåpesundsbron. Man vill här skapa ”porten till Orust”, ett naturrum med en vacker rastplats och att i samband med befintlig infrastruktur möjliggöra ett naturskönt boende.

Detaljplanen har nu varit på samråd och yttrandena bearbetas (Nov 2011).

Uthyrning av båtplatser. För vidare information, kontakta Katarina Wideman, tel: 0702-603056, katarina.wideman@lunneplan.se

Senaste förslaget på byggnation (reservation för ändringar).

 

Senaste förslaget på byggnation (reservation för ändringar).

Allmänt om Hedefors Bruk:
Hedefors Bruk är beläget i Stenkullen, 5 minuters bilväg från
Lerums centrum, alldeles intill Säveån med vattenfall och
natursköna omgivningar. Sedan vi tog över Hedefors bruk år 1999 har
vi jobbat hårt för att ta områdets stora kultur- och naturvärden
tillvara och därigenom skapa en trivsam och ändamålsenlig
arbets¬plats för mindre och medelstora företag och verksamheter.
Bra kommunikationer, med närhet till E20, bussförbindelser samt
pendeltåg till Göteborg och Alingsås. Hedefors Bruk består av c:a
9.100 kvm lokaler och markyta om c:a 5 Ha, varav dagens byggnader och
kommunikationsytor upptar c:a 2 Ha. Antalet hyresgäster är idag ett
50-tal. Exempel på verksamheter: Hedefors vandrarhem, Swedevision,
Bring (f.d. CityMail), Commércium AW (coaching & friskvård),
Omklädsel-ateljén, Nettovärmepumpar, Fiskejournalen,
Comedy Art Theatre, Konstfabriken, Lerums Bridgeklubb, Hedefors
Café.

Historik:
Hedefors textilfabrik uppfördes 1883. I slutet av 1940-talet
byggdes vattenkraften ut. Det nya kraftverket stod klart 1951. Dammen
ovanför forsen höjdes väsentligt för att höja kraftverkets
kapacitet. Ingenting hjälpte dock mot de allt sämre konjunkturerna
inom textilbranschen och 1959/60 lades driften ner. Fabrikslokalerna
övertogs av Elgassvets AB (”ELGA”), som flyttades ut från
Göteborg. Kraftverket inköptes av ett bolag i Närke, Frötuna
Kraftverk, men drivs idag av Lerums Energi. år 1999 drevs ett antal
olika verksamheter i en del av byggnaderna, medan det största antalet
stod tomma.

Hedefors bruk utstrålade, i den mån ett nedslitet, nedskräpat och
näst intill övergivet industriområde kan utstråla något, samma
charm som ett törnrosaslott. Vi åtog oss prinsens roll. Vi skulle
väcka bruket. Och vi hade ”bevarandeambitioner”. Förfallet var
stort. Men här fanns också stora möjligheter. I en kommun mindre
begåvad med storslagna exempel på miljöer från den svenska
industrins, i synnerhet textilindustrins, genombrottsår kring förra
sekelskiftet, hade Hedefors bruk och Hedefors by sannolikt varit
omhuldade kulturminnen. I Lerums kommun var Hedefors emellertid bara
ett exempel bland många och kom därför, trots sina betydande
kvaliteter att inta en undanskymd plats i den kommunala planeringen.
Glädjande nog har kommunens inställning till Hedefors förändrats
under den tid vi innehaft bruket. Detta beror, hoppas vi, till en del
på den fortgående upprustningen av bruksområdets yttre och inre
miljö men också andra faktorer har spelat in, inte minst att
Hedefors på grund av samhällets expansion mot Stenkullen kommit att
inta ett mera centralt läge i Lerums tätort. Dessutom tillmäts
kanske de stora naturvärdena liksom helhet och sammanhang i den
kulturhistoriska bedömningen större betydelse nu än tidigare.
Hedefors bruk mellan järnvägen och strömmen bildar med Hedefors by
en enhet, där sammanhangen i det tidigindustriella samhället klart
framgår.