AB Lunneplan startades i slutet av 1980-talet och ägs idag av Targus Holding AB och Simonssongruppen AB, som förvärvade 50% av aktierna i december 2010. Simonssongruppen är en privatägd koncern som investerar i små och medelstora företag för att få dem att växa. Läs gärna mer om Simonssongruppen på www.simonssongruppen.se. Simonssongruppen kommer aktivt att medverka till att utveckla AB Lunneplans projekt.

AB Lunneplan har två huvudgrenar, den ena är att äga och förvalta kommersiella utvecklingsfastigheter i Göteborg och Bohuslän. Den andra är att utveckla kustnära markområden i Bohuslän, från Göteborg i söder till Strömstad i norr. AB Lunneplan äger och förvaltar idag kommersiella lokaler om c:a 40 000 kvm samt råmark om c:a 4 000 000 kvm (400 ha) på 10 olika platser utmed västkusten.

Lunneplan driver och förvaltar fastigheter i ett 20-tal bolag. Flertalet av dem helt eller som delägare.